Wybierz termin
data przyjazdu
data wyjazdu

Regulamin Wynajmu

Regulamin wypożyczalni rowerów
 
Warunki wypożyczenia:
  1. Wypożyczający zobowiązany jest do użytkowania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem, a wypożyczony rower zwrócić czysty w stanie technicznym nie gorszym niż w momencie wypożyczenia. Niedopuszczone jest czyszczenie roweru metodą natrysku ciśnieniowego.
  2. Prawo do wypożyczenia roweru posiada każda pełnoletnia i trzeźwa osoba. Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia bez podania przyczyny.
  3. W celu wypożyczenia roweru należy przedstawić ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.
  4. Dane osobowe osoby wypożyczającej gromadzone będą wyłącznie w celach wykonania usługi.
  5. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry. W przypadku opóźnienia terminu zwrotu roweru, naliczana jest dodatkowa kwota odpowiadająca wydłużonemu terminowi zgodnie z cennikiem.
  6. Każde wydłużenie użytkowania roweru poza zdeklarowanym okresem powinno być uprzednio zgłoszone wypożyczalni w formie mailowej lub telefonicznej.
  7.  W przypadku utraty roweru, lub jego uszkodzenia, wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu równowartości jego ceny sklepowej , lub jego naprawy.
  8. Wypożyczalnia dokłada wszelkich starań, aby wypożyczony rower był w pełni sprawny. Nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne usterki oraz poniesione szkody podczas użytkowania.
  9. Koszt transportu roweru spoczywa na zamawiającym.
  10. Wypożyczający zostanie obciążony kaucją w wysokości od 2000,00 do 4000,00 złotych w zależności od wartości wypożyczonego roweru.