Wybierz termin
data przyjazdu
data wyjazdu

Umowa wypożyczenia

 
                                                                           Umowa wypożyczenia
Oddający w użyczenie:
PPHU ACTIVA 
Tadeusz Bartoszek                                           we współpracy z:                                           Apartament Na Urlop                                    
ul. Kupiecka 15                                                                                                                               ul. Kolejowa 3,
41-710 Ruda Śląska                                                                                                                        43-360 Wisła.
Tel 32 340-05-58
 
Dane Wypożyczającego:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Adres Zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….

Nr. i seria dowodu tożsamości: ………………………………………………………………………………………………………………..………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot użyczenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..

Wartość przedmiotu użyczenia: ……………………………………………………………………………………………………………….……..

Okres użyczenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wysokość kaucji wpłaconej przez wypożyczającego: ………………………………………………………………………………..……..

Kwota wpłacona przez wypożyczającego na poczet zapłaty na zadeklarowany okres użyczenia: ….....................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

Opinia z jazdy testowej klienta: ………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem roweru elektrycznego, proszę zostawić swoje dane kontaktowe,

prześlemy Ci kupon rabatowy upoważniający do zakupu ze zniżką min. 8%.


…………………………………………………………………………..........................................................................................................
                                                                                    7.
W przypadku utraty roweru, lub jego uszkodzenia, wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu

równowartości jego ceny sklepowej, lub jego naprawy.

 

Podpis wypożyczającego*                                                                  Podpis oddającego w użyczenie       
​                                                                                    

…………………………………………………                                                       ……………………………………………….

*Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wynajmu rowerów